Varhaiskasvatus tuottaa hyvinvointia

VARHAISKASVATUS TUOTTAA HYVINVOINTIA

 

Lastentarhanopettajaliitto (LTOL) täyttää tänä vuonna 100 vuotta. LTOL tekee työtä varhaiskasvatuksen opettajien sekä varhaiskasvatuksen arvostuksen ja lapsen oikeuksien puolesta. Varhaiskasvatus kehittyy nyt vauhdilla.

 

Tuoreen varhaiskasvatuslain sekä valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden viitoittamana varhaiskasvatus on kiinnittynyt yhä vahvemmin osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää. Uuden varhaiskasvatuslain myötä tunnustettiin korkeatasoisen pedagogisen varhaiskasvatuksen merkitys lasten kehitykselle ja koko elinikäiselle oppimisen polulle.  Tutkimustiedon mukaan tärkein laadun tae on varhaiskasvatuksen opettajien koulutustaso. 

 

Laadukas varhaiskasvatus tuottaa hyvinvointia meille kaikille. Meillä on faktaa siitä, että varhaiskasvatus on vaikuttavin koulutusjärjestelmän osa. Se on parasta syrjäytymisen ehkäisyä ja tuottaa siihen sijoitetun rahan moninkertaisena takaisin.  On pystytty osoittamaan, kuinka paljon varhaisiin vuosiin sijoittaminen säästää myöhemmin kuntien ja yhteiskunnan kuluja. Faktaa on kuitenkin myös se, mitä lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen on tuonut esille, että opettajia ja eritysopettajia puuttuu, lapsiryhmät ovat isoja ja erittäin vaihtelevia, jolloin lasten koulutuksellinen tasa-arvo ei toteudu, lasten tarvitsemaa kehityksen ja oppimisen tukea ei ole riittävästi saatavilla ja varhaiskasvatuksen opettajien palkat ovat häpeällisen alhaiset.

 

Poliittisessa päätöksenteossa on aika huomioida varhaiskasvatuksen tarpeet. On aika lisätä varhaiskasvatuksen budjettia, eikä leikata siitä.  On aika lisätä varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksen aloituspaikkoja pysyvästi, houkutella riittävällä palkkauksella uusia varhaiskasvatuksen opettajia koulutukseen sekä vanhoja jäämään työtehtäviinsä. On aika taata päiväkodin esimiehille hallittavat kokonaisuudet ja aikaa pedagogiseen johtamiseen. On aika lisätä erityisopettajien määrää ja vahvistaa tuen resursseja.  Vain lisäämällä rahaa suomalaiseen korkeatasoiseen varhaiskasvatukseen voidaan laadukas varhaiskasvatus tuoda jokaisen lapsen sivistykselliseksi perusoikeudeksi.

 

Carola Friberg

puheenjohtaja

OAJ Varsinais-Suomen alueyhdistys ry, LTOL jaosto

Johanna Mannström

tiedottaja

OAJ Varsinais-Suomen alueyhdistys ry, LTOL jaosto