Opetusalan ammattijärjestön jäsenyys on tärkeä asia

Oman alan ammattijärjestöön kuuluminen luo turvaa ja yhteishenkeä kaikkien alalla toimivien 

asiantuntijoiden keskuuteen. Vahvan järjestön taustatuki on arvokasta niin valtakunnan tason kuin alueellisen ja paikallisen tason vaikuttamisessa ja edunvalvontatyössä. Jäsenen ei tarvitse itse neuvotella palvelusuhteensa ehdoista edes paikallisesti.

 

OAJ:n järjestörakennetta on kehitetty ja siitä huolimatta rakenne on moniportainen niin, että 

rivijäsenen on vaikea ymmärtää kokonaisuutta. Ensisijaista on kuitenkin, että jäsen tuntee oman opettajayhdistyksensä ja tietää olevansa Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n jäsen.

Kuluneet 35 vuotta opettajana ja opettajajärjestön jäsenenä ovat vahvistaneet käsitystäni siitä, että kaikkien jäsenten ei tarvitse olla järjestöaktiiveja. Aktiivitoimijoiden tehtävänä on hoitaa jäsenten edunvalvonta monipuolisesti paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnan tasolla. 

Alueyhdistyksen toiminta perustuu kaikkien Varsinais-Suomen alueella toimivien OAJ:n 

paikallisyhdistysten yhteisiin tavoitteisiin ja yhteiseen alueelliseen toimintasuunnitelmaan. 

Alueyhdistysten tehtävä on vaikuttaa maakunnalliseen päätöksentekoon sekä alueellisiin ja 

seudullisiin hankkeisiin sekä pitää yhteyttä sidosryhmiin.

 

OAJ:n paikallisyhdistykset muodostavat alueyhdistyksen. Paikallisyhdistykset ja niiden

jäsenyhdistykset ovat OAJ:n toiminnan kivijalka. Paikallisyhdistykset valvovat, yhdessä 

luottamusmiesten kanssa, jäsentensä edunvalvontaa sekä virka- ja työehtosopimusten 

noudattamista kuntien, kuntayhtymien ja yksityissektorin koulutuksen järjestäjien sisällä. 

Paikallisyhdistykset vastaavat paikallisesta edunvalvonnasta ja niillä on OAJ:n myöntämät 

neuvottelu- ja sopimusoikeudet edunvalvonta-asioissa. Paikallisyhdistyksen tai sen alayhdistyksen kautta jäsenet pääsevät mukaan OAJ:n toimintaan.

 

Jokaisessa päiväkodissa, koulussa ja oppilaitoksessa,jossa OAJ:n jäseniä työskentelee, tulee olla yhteysopettaja /yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö opastaa uusia opettajia / asiantuntijoita jäseneksi liittymisessä, auttaa jäseniä ongelmatilanteissa ja toimii linkkinä yhdistyksien ja jäsenten välillä.

 

Alueyhdistys tukee paikallisyhdistyksiä sopimusten, säädösten ja ohjelmien paikallisessa tulkinnassa ja soveltamisessa. Alueyhdistys kouluttaa paikallisia yhdistysaktiiveja ja järjestää yhteisiä tilaisuuksia koko jäsenistölle. Se myös edustaa Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry:tä aluetasolla ja vie alueella eteenpäin niitä päätöksiä ja kehittämishankkeita, joista OAJ:n hallitus ja valtuusto ovat tehneet päätökset.

 

OAJ:n alueellinen ammattijärjestötoiminta, sopimusedunvalvonta ja vaikuttaminen, on kehittynyt vuodesta 2005 merkittävästi. Alueasiamiehen, luottamus- ja pääluottamusmiesten, 

työsuojeluvaltuutettujen ja- asiamiesten eli alueellisten aktiivitoimijoiden yhteistyön tiivistäminen on kehittymässä hyvään suuntaan. Samoin koko jäsenkentän, varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin, keskinäinen arvostus ja näkemys yhteisestä opettajuudesta ovat avartuneet. Toivon, että aktiivinen toiminta ja hyvä kehityssuunta jatkuvat OAJ Varsinais-Suomen alueyhdistyksessä.

 

Kiitos kaikille jäsenille ja yhteistyökumppaneille vuosien hyvästä yhteistyöstä!

Sirpa Suomi 

Vapaa eläjä, alkaen 1.6.2018