Madeleine Karlssonin muisteluja FSL:n edustajana

 

Vuosi sitten minun oli tarkoitus jättää kaikki luottamustehtävät OAJ:ssa ja FSL:ssä mieheni sairastuttua . Tässä vähän muokattu versio jäähyväispuheestani FSL:n valtuustossa, aihe on jotenkin edelleen ajankohtainen...

 

Fackligt arbete har varit en viktig del av mitt liv ända sedan slutet av 80-talet då jag blev huvudförtroendeman i Dragsfjärds kommun. Vi hade ett nära samarbete, grannkommunen Kimitos huvudförtroendeman, Ben Johansson och jag.

 

Jag minns hur det gick till då det var vår förenings, Kimitobygdens lärares, tur att inneha en plats i FSL:s styrelse. Vår dåvarande ordförande hade inte mycken tilltro till kvinnor, allra minst till kvinnor på någon viktig post. Jag blev utsedd med orden ”- Jag hade tänkt att Ben skulle få uppdraget men han blir ju rektor, så vi får väl ta dig Madde då”.

 

Det var 1995 och jag bestämde mig för att visa att jag visst klarade av uppdraget. Sen dess har jag fungerat i olika fackliga sammanhang; FSL:s styrelse - fullmäktige - styrelse igen - OAJ:s fullmäktige - OAJ V-S – arbetarskydd och huvudförtroendeman, ibland på dubbla eller trippla poster.

 

Min mamma och pappa samlade på allt. Jag har deras dagböcker (en för varje år ända sen 1924), brev, julkort, programblad o.s.v. Då jag städade upp efter dem hittade jag ett tidningsurklipp från 1997. I det presenterades FSL:s nya styrelse, där jag satt min andra period, och Lilly Hollsten vår ordförande satte upp mål för de kommande årens verksamhet. Jag citerar ”- Lärararbetet har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Det är nödvändigt att alla de nya uppgifter lärarna fått, vid sidan av undervisning, också syns i lönen. Lärarna kommer att medverka i arbetstidsförsök för att hitta ett rättvisare lönesystem”

 

Vad har då hänt sen dess?

På plussidan sätter jag att samplaneringen kom till och sedan har utvecklats – en liten erkänsla för allt merarbete. Likaså håller jag VAS-tilläggen, som gjort det möjligt att ersätta lärare som av olika orsaker har en större svårighetsgrad i sitt jobb, som ett plus. Där hamnar också alla de grupper vi lyckats lyfta lönen för då på den tiden då avtalen medförde ”rediga” procent.

 

Men visst har jag också känt det som om jag stod på plattformen och såg hur tåget hade gått många gånger; ämnesrealen förnyades, digitaliseringen av studentskrivningarna, de nätbaserade kurserna och trestegsstödet har kommit utan att vi lyckats förhandla oss till klara ersättningar för merarbetet. De arbetstidsförsök som startade på 90-talet torkade in. Det blev lågkonjunktur och man kan inte gå in för något nytt då pengar saknas.

 

Viime vuonna totesin, että tuntuu synkältä jättää järjestötoiminta, joka oli ollut niin suuri osa elämääni. Jouduin myöntämään, että opettajien uuden palkkajärjestelmän suhteen olemme saaneet aikaiseksi kovin vähän, vaikka olimme niin toiveikkaita 90-luvulla.

 

Viimeisinä vuosina Suomen talous on ollut kasvussa ja uusia työaikakokeiluja on taas käynnissä. Ainoa tie uuteen oikeudenmukaisempaan palkkajärjestelmään on kokeilujen kautta. Nostan hattua kaikille teille, jotka olette mukana luomassa meille edellytykset johonkin uuteen – toivon mukaan parempaan. Elämäntilanteeni muututtua, leskeksi jäätyäni, minullakin on ehkä vielä jotain annettavaa. Koen tärkeäksi tiedottaa opettajia ajankohtaisista asioista. Haluan kertoa muille opettajan työnkuvasta ja osallistua opettajia koskeviin keskusteluihin.

 

Madeleine Karlsson, FSL:n edustaja alueyhdistyksen hallituksessa