Kansanedustajien vierailu Paimion Varhaiskasvatuksessa 2.10.2017

Maanantain syksyiseen aamuun saimme Paimioon vieraaksemme kansanedustajat Olavi Ala-Nissilän, Eeva-Johanna Elorannan, Annemari Virolaisen ja Esko Kivirannan. Tarjosimme heille mahdollisuuden tutustua varhaiskasvatuksen kirjoon: Lempilän päiväkodin pieneen hyvin resursoituun yksikköön, Jokelan varhaiserityiskasvatukseen integroidu erityisryhmän avulla, Tapiolan suureen vuorohoitopäiväkotiin sekä Kriivarin päiväkotiin 1/8 suhdelukua valaisten.

 

Ala-Nissilä tutustui Jokelan erityisryhmään ja muut kolme halusivat käydä Lempilän päiväkodissa. Kävelymatkalla keskustelimme mm. Paimion valinnasta päivähoitoavustajien sijaan palkata tuen tarpeeseen kuhunkin yksikköön oma varhaiserityiskasvatuksen lastenhoitajansa, jolla on lastenhoitajan pätevyys ja jonkin verran korkeampi lähtöpalkka kuin muilla lastenhoitajilla.

 

Tapiolan päiväkodinjohtaja kertoi vuorohoidon haasteista ja Jokelan Päivi Kylén valaisi varhaiserityiskasvatusta. Lempilässä saimme seurata pienryhmätoimintaa. Kaksi ryhmää oli juuri saanut kuivumisasteelle omat tulivuorensa osana pidempää Tulivuoriprojektia ja oli ulkoilemassa, kaksi ryhmää oli sisällä sadutukseen ja keppinukkien valmistamiseen keskittyen.

 

Lempilän päiväkoti on varsin harvinainen yksikkö, koska talossa on vain yksi ryhmä, jonka enimmäiskoko on hapen riittävyyden vuoksi 19 lasta. Lapset ovat 5-6 –vuotiaita. Aikuisia on 5, koska kolmen kasvattajan (2 lastentarhanopettajaa ja 1 lastenhoitaja) lisäksi olemme saaneet myös Velhon eli toisen lastenhoitajan ja talossa työskentelee oma ryhmää avustava laitosapulaisensa. Tämä mahdollistaa todellisen pienryhmätyöskentelyn n. 4-5 lasta/ryhmä, lapsen yksilöllisen kuulemisen ja tarpeellisen tuen tuottamisen.

 

Kansanedustajat kysyivät runsaasti jo tutustumiskierroksella ja kaupungintalolla järjestetyssä keskusteluhetkessä esitetyn PowerPoint –esityksen jälkeen erityisesti. Esityksellä toimme esiin OAJ:n Varsinais-Suomen lastentarhanopettajajaoston ja Paimion Varhaiskasvatuksen johtoryhmän keskustelemia teemoja, kuten suhdeluku 1/8, moninaiset maksuasetukset, maksuton varhaiskasvatus, tunne- ja eettinen kasvatus, sisäilmaongelmat, LTO-vajaus, 2 LTOta ryhmiin, moninainen koulutustausta, hajautettu johtajuus, vanhemmuuden tukeminen, uusi varhaiskasvatussuunnitelma ja sen tulkitseminen/perehdyttäminen, tehtävän vaativuus vastaan palkkaus.

 

Palkkaus nostatti kulmakarvoja, kun suurenkin päivähoitoyksikön johtajan palkka jää alle 3000 euron. Sisäilmasta ja lastentarhanopettajavajeesta syntyi runsasta keskustelua. Sivistysjohtajamme toi esiin varhaiskasvatuksen yksityistämisen eri puolia ja kiertävä erityislastentarhanopettaja tuen toteuttamisen haasteita. Alueyhdistyksemme edustajat valaisivat myös Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartan kuumia perunoita ja pohdimme niitä yhdessä. Keskusteluajan päättyessä edustajat kiittivät tietopaketista, joka jaettiin sähköpostitse kaikille alueemme kansanedustajille. Tapahtuma koettiin onnistuneeksi; veimme eteenpäin juuri sitä tietoa, joka meitä kentällä puhututtaa. Jäämme toivomaan hyviä päätöksiä… 

 

6.10.2017 Paimiossa

Kyysilän ja Lempilän päiväkotien johtaja Eliisa Gylén

 

Kunnallislehden toimittaja Taina Tukia haastattelee Esko Kivirantaa, Annemari Virolaista ja Eeva-Johanna Elorantaa.

 

Katja Taimelan vierailu Kaivolan päiväkodissa

 

Katja Taimela vieraili esiopetusryhmässämme Kaivolan päiväkodissa (Salo Pertteli) keskiviikkona 30.8.2017.

Kyselimme lapsilta etukäteen, mitä kansanedustajat tekevät, ja joku tiesikin hyvin, että lakeja. Kun Katja sitten aamulla saapui, osa lapsista ehdotti, että olemme saaneet vieraaksemme presidentin!

 

Katja osallistui innostuneesti eskarimme toimintaan koko eskariajan 9-13. Hän osallistui ryhmämme lauluhetkelle, auttoi lapsia eskaripenaaleiden ompelussa ja pelasi lasten kanssa lautapelejä. Lisäksi vieraanamme oli alueasiamies Jorma Uoti klo 9-11.

 

Keskustelimme opettajien määrästä ryhmissä. Meidän ryhmässämme on onnellisesti kaksi opettajaa, mutta Salossa monessa päiväkodissa on vain yksi/ryhmä. Lisäksi keskusteluun nousi päiväkotien ryhmäkoot ja se, kuinka osa-aikaiset lapset lasketaan esim. 0,6, vaikka läsnä ollessaan jokainen lapsi on kokonainen.

 

Vierailun jälkeen olemme muistelleet Katjan vierailua moneen kertaan. Katja lähetti meille eduskunnasta Lasten eduskunta –vihkosen ja eduskunta-aiheisen muistipelin, jota lapset ovatkin mielellään pelanneet. Teimme yhdessä lasten kanssa kiitoskortin Katjalle, joka toimitettiin hänelle henkilökohtaisesti Salon markkinoille 29.9. Osa lapsista kertoi innoissaan nähneensä Katjan torilla.

                                                                                                                    Sarianne Alenius