En workshop om undervisningen vid Åbo Akademi

 

 

 

Lärardagen den 5 oktober i höstas firades vid Åbo Akademi genom att Lektorsföreningen och Studentkåren ordnade en gemensam workshop om undervisningen vid universitetet. Lärare, studerande, forskare och administratörer uppmanades att komma till Kåren några timmar på eftermiddagen för att säga sin åsikt om undervisningen.

 

Årets lärare vid Åbo Akademi, Anna-Greta Nyström, anlitades som dragare av workshopen och akademins rektor Mikko Hupa, deltog som en av knappt 40 personer som dök upp. Ungefär hälften var studerande och andra hälften anställda. Vi fick först skriva på lappar, var och en enskilt, några saker vi tycker fungerar med undervisningen och sedan saker som inte fungerar. Därefter började diskussionerna, först två och två, sedan i grupper om fyra personer. Eftermiddagen avslutades med att grupperna fick redovisa sina slutsatser.

 

Vad sker när studerande och universitetsanställda träffas för att diskutera högskolans undervisning? Underligt nog så kom diskussionen i hög grad att handla om frånvaron av undervisning och en tilltagande oro för en utveckling där mer och mer av kurserna digitaliseras och där den sociala kontakten studerande emellan och kontakten till den undervisande personalen reduceras till några knapptryck på datorn. Alla var eniga om att vi inte vill ha något youtube-universitet. Orsaken till att man reser långa vägar och t.ex. flyttar till Åbo för högskolestudier är att man vill socialiseras in vid universiteten. Det sker inte utan bra undervisning, handledning och seminarier där vi ser varandra.

 

Vikten av det personliga mötet för inlärningen glöms lätt bort i tider av effektivering och individualisering då digitaliseringen erbjuder bra möjligheter för studerande att i egen takt avlägga studieuppgifter på tider som passar dem. Även slutprodukten blir sämre om inte studerande tränas i att kommunicera och diskutera stoffet i kurserna. De studerandes mentala hälsa riskerar också att försämras utan dessa möten.

 

Jag vill avsluta det här inlägget med att  poängtera varför det ligger i lektorsföreningens intresse att organisera den här typen av workshop. Visst ska en fackförening bevaka sina medlemmars intresse och driva bl.a. löneanspråk gentemot arbetsgivaren. Men jag anser det lika viktigt att en fackförening engagerar sig i sin arbetsgivares verksamhet som en likvärdig expert på hur denna kan utvecklas i en riktning som är framgångsrik och hållbar ur alla synvinklar. Framtidens vinnande verksamheter beaktar allas behov och intressen, både anställdas och kunders. Workshopen vid Åbo Akademi visade att den undervisning vi erbjuder också i framtiden är avgörande för universitetets och studenternas framgångar.

 

Johan Werkelin, Akademilektor i kemi

Ordförande i Lektorsföreningen vid Åbo Akademi