Alueyhdistys

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys kokoaa OAJ:n jäsenet yhteiseksi alueelliseksi vaikuttajaksi, joka edistää opettajien ja muiden opetusalan asiantuntijoiden asemaa, arvostusta ja tehokasta alueellista edunvalvontaa.

OAJ Varsinais-Suomen jäseniä ovat maakunnan 21 paikallisyhdistystä, joihin kuuluu yhteensä noin 7500 opettajaa

 

Alueyhdistyksen vuosikokous käyttää alueyhdistyksen korkeinta päätösvaltaa. Jäsenyhdistykset voivat nimetä vuosikokoukseen yhden edustajan jokaista alkavaa 50 jäsentä kohden.

Hallitus johtaa Alueyhdistyksen toimintaa ja huolehtii vuosikokouksen ja OAJ:n päätösten toimeenpanosta alueella. Hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja 16 varsinaista jäsentä, joille jokaiselle on nimetty henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen kokouksiin osallistuu myös alueasiamies, joka toimii puheenjohtajan työparina. Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokoukset.

Alueyhdistyksen sisällä toimivat jaostot:

Alueyhdistyksen eri jäsenryhmistä:

Yleissivistävät opettajat yhteensä (YSI) 4398 jäsentä,

Finlands’ Svenska Lärarförbund (FSL) 342 jäsentä,

Lastentarhanopettajaliitto (LTOL) 1180 jäsentä,

OAJ:n Ammatilliset Opettajat (OAO) 1326 jäsentä,

Yliopistojen opetusalan liitto (YLL) 233 jäsentä

Alueyhdistyksen hallitus myöntää jaostoille toiminta-avustusta. Jaostojen hallitukset päättävät itsenäisesti omasta toiminnastaan myönnetyn määrärahan puitteissa.